Kariérny portál FPEDAS

We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Stáž v Nemecku

HYDAC Electronic s.r.o.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Dopravný technológ

Sales Engineer